Promocje
Saturator do wody GasUp Iron czarny
Saturator do wody GasUp Iron czarny

389,00 zł

Cena regularna: 449,00 zł

Najniższa cena: 449,00 zł
szt.
Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego Waterpoint System

SPIS TREŚCI 
§ 1 DEFINICJE 
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE 
§ 5 PŁATNOŚCI 
§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
§ 9 REKLAMACJE 
§ 10 DANE OSOBOWE 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
ZAŁĄCZNIK NR 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto. 
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. 
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Sklep – sklep internetowy Waterpoint System prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.waterpointsystem.pl
Sprzedawca – GRUPA LIBERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gazownicza 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000437171, NIP 5472144430, nr REGON 243075001.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Waterpoint System funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa zasady zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną urządzeń (w szczególności dystrybutorów wody).
 4. Każdy użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W chwili złożenia zamówienia, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Kupujący, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 6. Za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim,  
  a zamówienia realizowane są na terenie Polski, chyba że Kupujący przed złożeniem zamówienia uzgodni ze Sprzedawcą warunki realizacji umowy sprzedaży poza granicami RP.
 7. Sprzedawca wskazuje następujące dane kontaktowe:

Adres pocztowy: 

Odbiór własny towarów: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała 

Kwestie administracyjne (np. odstąpienie od umowy, reklamacje): ul. Gazownicza 5, 43-300 Bielsko-Biała

Adres e-mail: sklep@grupaliberta.pl

Telefon: 519 000 885

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne, dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich pełnoletnich użytkowników sieci Internet.
 2. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: 
  a) urządzenie z dostępem do Internetu, 
  b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 3. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,  
  w szczególności: 
  a) naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych użytkowników, Sprzedawcy oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych,  
  b) w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych, 
  c) podejmowanie działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie i oprogramowanie, w tym w szczególności podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji czy programów negatywnie oddziałujących na innych użytkowników, Sprzedawcy, bądź Serwis Sklepu internetowego (tzw. wirusy, trojany, robaki, backdoory, złośliwe oprogramowanie), 
  d) wykorzystywanie zamieszczonych treści w inny sposób, niż dla użytku osobistego.
 7. Korzystanie ze Sklepu może zostać czasowo utrudnione lub uniemożliwione w przypadku wystąpienia problemów technicznych bądź czasowego wyłączenia dostępu do Sklepu ze względu na jego modernizację lub zwiększenie funkcjonalności.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Właściwości oferowanych do Produktów opisane są szczegółowo w specyfikacji danego produktu, który jest każdorazowo dostępny w Sklepie, na stronie konkretnego produktu.
 3. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Ceny towarów widoczne w Sklepie zawierają należny podatek VAT i są całkowitymi cenami za towar. Ceny towarów mogą różnić się w zależności od ich dostępności lub obowiązującej promocji.
 5. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru, przy czym koszty dostawy różnią się w zależności od m.in. wagi towaru i wybranej przez Kupującego metody dostawy. Szczegółowe warunki i koszty dostawy zostają przedstawione Kupującemu w momencie składania zamówienia i wyboru metody dostawy.
 6. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 7. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 9. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym  
  a Sprzedawcą.
 10. Sprzedawca niezwłocznie przekaże Kupującemu elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży), a następnie przekaże Kupującemu dokument sprzedażowy (fakturę) w wersji papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 11. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 12. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 
  a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; 
  b) za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro 
  c) za pośrednictwem platformy płatniczej: Płatności Shoper
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Reklamacje  dotyczące tego systemu są rozpatrywane przez eCard S.A. zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie: https://pomoc.bluemedia.pl/dokumenty 
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 14:30 robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:30, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu tj. po otrzymaniu wpłaty na konto Sprzedawcy.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: 
  a) Za pośrednictwem wskazanej przy składaniu zamówienia firmy kurierskiej, 
  b) Do paczkomatów InPost, 
  c) Poprzez odbiór własny dokonany przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy wskazanej w § 2 ust. 7 Regulaminu, po uprzednim uzgodnieniu tej metody dostawy ze Sprzedawcą, 
  d) Poprzez dostawę osobistą dokonaną przez pracownika Sprzedawcy pod adres wskazany przez Kupującego (w przypadku zakupu urządzenia zawierającego dwutlenek węgla (CO2) oraz w przypadku zakupu urządzenia wraz z usługą jego instalacji).
 8. Celem uchylenia wątpliwości wskazuje się, że: 
  a) w przypadku zakupu urządzenia zawierającego dwutlenek węgla (CO2), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, jedynymi możliwościami dostawy towaru w takim przypadku są odbiór własny lub dostawa dokonana przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy, 
  b) w przypadku zakupu urządzenia wraz z usługą jego instalacji jedyną możliwością dostawy towaru w takim przypadku jest dostawa dokonana przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
  a) w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru; 
  b) w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §2 ust. 7 niniejszego Regulaminu).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Gazownicza 5, 43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.
 11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 
  b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, 
  c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 
  d) żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 ust. 7 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Gazownicza 5, 43-300 Bielsko-Biała.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacja winna zawierać w szczególności: 
  a) numer zamówienia; 
  b) potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży; 
  c) imię i nazwisko Konsumenta; 
  d) adres zamieszkania Konsumenta; 
  e) adres e-mail Konsumenta; 
  f) przedmiot reklamacji; 
  g) uzasadnienie merytoryczne oraz formalne reklamacji; 
  h) oczekiwania Konsumenta wobec Sprzedawcy.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania .
 8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 7 Regulaminu. W wiadomości mailowej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. 

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
  a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; 
  b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 
  c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; 
  d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. W chwili złożenia zamówienia, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem (w tym z niniejszą klauzulą informacyjną) i akceptuje jego warunki.
 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: 
  a) umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  b) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit.  
  c) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być podmioty, z którymi Sprzedawca zawarł umowy powierzenia oraz podmioty z nim współpracujące, takie, jak np.: księgowość, dostawca usług IT, bank, podmiot realizujący wysyłki.
 5. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 6. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym: 
  a) przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą; 
  b) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego; 
  c) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep; 
  d) zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy  
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 7. Kupującemu przysługuje prawo żądania: 
  a) dostępu do swoich danych osobowych, 
  b) ich sprostowania, 
  c) usunięcia, 
  d) ograniczenia przetwarzania, 
  e) przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo: 
  f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 8. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 ust. 7 Regulaminu.
 9. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Sprzedawca nie stosuje profilowania w odniesieniu do danych osobowych Kupującego. 
 11. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych osobowych Kupującego do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). 
 12. W ramach funkcjonowania Sklepu, nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 13. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu znajdują się pod adresem: sklep.waterpointsystem.pl/politykaprywatnosci 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może zmienić lub zaktualizować niniejszy Regulamin, w szczególności aby:  
  a) uwzględnić zmiany w produktach, usługach lub sposobie prowadzenia działalności (np. nowe usługi, funkcje, technologie, ceny czy korzyści), 
  b) uwzględnić zmiany wynikające z regulacji prawnych lub związanych z bezpieczeństwem,)  
  c) by zapobiec nadużyciom lub szkodom.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca zamieści informację w Sklepie. Kupujący w zakresie danego zamówienia nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu tego zamówienia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. W każdej chwili archiwalne wersje regulaminu dostępne są pod adresem: https://sklep.waterpointsystem.pl/regulamin-archiwum 
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

GRUPA LIBERTA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Gazownicza 5, 43-300 Bielsko-Biała
adres e-mail: sklep@grupaliberta.pl

 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

................................................................................................................................................................... 

 

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

................................................................................................................................................................... 

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

 

 

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl